Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Money Matters ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 3 Δεκεμβρίου 2020. Λόγω της πανδημίας, η συνάντηση ολοκληρώθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή εταίρων από την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Το έργο στοχεύει στην παραγωγή νέων παιδαγωγικών πρακτικών που επηρεάζουν την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων, υποστηρίζοντας την οικογενειακή μάθηση μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων μάθησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν αναλυτικά το σκεπτικό του έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις ομάδες-στόχους, τις δραστηριότητες του έργου, τις επερχόμενες εκδηλώσεις και συναντήσεις, την επίσημη εικόνα του έργου, την επικοινωνία, τα επόμενα βήματα και τις προθεσμίες. Οι εταίροι υποσχέθηκαν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για μια επιτυχημένη συνεργασία και σπουδαία αποτελέσματα μέσω παραγωγικών συζητήσεων και ενεργού συμμετοχής.