Οικονομικός Αλφαβητισμός για Οικογένειες

Σχετικά με το πρόγραμμα

Ένας από τους κύριους παράγοντες που εμποδίζουν την πιθανή επίλυση του προβλήματος του οικογενειακού χρέους είναι η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων οικονομικού αλφαβητισμού που ιυπάρχει επί του παρόντος στις περισσότερες κοινότητες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, όπου τα χρέη παραμένουν υψηλά.

Βιβλιοθήκη Οικονομικού Αλφαβητισμού

Βιβλιοθήκη Οικονομικού Αλφαβητισμού (διαδικτυακή διεπαφή) για οικογένειες με θέμα τον οικογενειακό αλφαβητισμό με κατάλληλες μελέτες περιπτώσεων από την πραγματική ζωή (δημιουργήθηκε με τη χρήση του Kumo.io ή παρόμοιου λογισμικού για διαγραμματοποίηση πληροφοριών).

Επικοινωνήστε μαζί μας